ریاست واحد

دکتر حامد معصومی

متولد 1363
 
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک-ساخت و تولید


رزومه
 

سرپرست حوزه معاونت واحد

دکتر سید یاسر میرباقری

 متولد 1363

 آخرین مدرک تحصیلی:دکتری مکانیک-طراحی کاربردی


 رزومه
برچسب ها : هیات رئیسه