نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه

رزومه علمی تخصصی

حمیدرضا خدایی

مهندسی کشاورزی-تغذیه

استادیار -دکتری تخصصی


علیرضا بنی طبا

مهندسی کشاورزی-زراعت گیاهان دارویی

مربی- بورسیه دکتری 

مجتبی صفایی

عمران-سازه های هیدرولیکی

مربی- بورسیه دکتری 

سهیل میرحبیبی

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

استادیار 

احمد سروی

حسابداری

مربی 

محمد رضا استادرحیمی

ریاضی کاربردی

مربی


حامد معصومی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

استادیار -دکتری تخصصی

یاسر میرباقری

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

استادیار -دکتری تخصصی

سید مهدی مقدسی

سازه و زلزله

مربی- بورسیه دکتری

اسماعیل جمالی

حسابداری

مربی- بورسیه دکتری

اعظم سروی

حسابداری

استادیار-دکتری

اسماعیل جوادی خلف

برق و قدرت

مربی


هنگامه پژوه نیا

پرستاری-سلامت جامعه

مربی

مجتبی حقیقت

علوم دامی-تغذیه دام

استادیار -دکتری تخصصی

صفر علی قانونی مدرسی معارف اسلامی-تاریخ تمدن اسلامی استادیار-دکتری