گروه آموزشی کشاورزی

گروه آموزشی کشاورزی

 سهیل میرحبیبی
 دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح دام 
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 mirhabibi@giau.ac.ir

 

گروه کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در اسفند ماه سال 1379 تأسيس شد و با پذيرش اولين دانشجويان در رشته کارداني کامپيوتر با جذب 116 دانشجو،  آغاز به كار نمود.رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در مهر ماه سال 1381فعاليت خود را با پذيرش 72 دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته  کشاورزی آغاز کرد.
در حال حاضر اين دانشکده با حدود 62 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسي پيوسته، کارشناسي ناپیوسته و کاردانی ناپیوسته در حال فعاليت است و نيز داراي سه عضو هيئت علمي مي باشد.
هیات علمی گروه کشاورزی