در راستاي اجراي بخشنامه شماره 4448/38 مورخ 19/2/91 در رابطه با هفته گراميداشت خوابگاه ها ،مسابقه آشپزي غذاهاي سنتي با شور و هيجان زياد در خوابگاه دانشجويي کوثر برگزار شد. در اين مسابقات 6 تيم دانشجويي شرکت داشتند که در نهايت با داوري 9 نفره و با اخذ 97 امتياز گروه چهارم از دانشجويان رشته مهندسي کشاورزي حائز رتبه نخست شدند. ماهي شکم پر اين گروه توانستنظر داوران را بيش از قليه ماهي، اشکنه، ميرزا قاسمي ، کشک بادنجان و مرصع پلو به خود جلب کند . همچنين روز يکشنبه 7/خرداد91 اردوي کوچري براي دانشجويان خوابگاهي انجام شد که بسيار مورد توجه قرار گرفت . پخش فيلم و سريال نيز در اين هفته مطابق هفته هاي گذشته در خوابگاه انجام گرفت . تاريخ خبر 08/03/91

برگزاري مسابقه بزرگ حفاظت از تخم مرغ . تاريخ خبر 04/03/91

دانشجويان گرامي مي توانند کارت ورود به جلسه امتحانات را از 4 خرداد 91 از طريق سامانه آموزش دريافت کنند . بديهي است براي دريافت کارت دانشجو نبايد بديهي معوقه داشته باشد و شهريه ثابت و متغير خود را پرداخت کرده باشد. لازم است دانشجويان بدهکار از همکنون براي رفع مشکل مالي ، به امور مالي دانشگاه مراجعه نمايند . تاريخ خبر 03/03/91