بازدید مدیرکل توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسان وزارت بهداشت از وضعیت زیرساخت های بیمارستانی و دانشگاهی شهرستان گلپایگان، جهت راه‌اندازی رشته های پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد با پیگیری و دعوت آقای دکتر حمیدرضا خدایی(دی 95)

 بازدید مدیرکل توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسان وزارت بهداشت از وضعیت زیرساخت های بیمارستانی و دانشگاهی شهرستان گلپایگان، جهت راه‌اندازی رشته های پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد با پیگیری و دعوت آقای دکتر حمیدرضا خدایی(دی 95)

عضو هیات علمی واحد گلپایگان بر سکوی قهرمانی مسابقات شنای کارکنان و اعضای هیات علمی استان اصفهان(بهمن 95)

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در مجله biochemical and ciophisycal research communication با رتبه ISI WOS(بهمن 95)
 

مراسم ترحیم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (قدس الله نفسه الزکیه) در شهرستان گلپایگان(دی 95)


مراسم ترحیم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (قدس الله نفسه الزکیه) در شهرستان گلپایگان(دی 95)

 بازدید مدیرکل توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسان وزارت بهداشت از وضعیت زیرساخت های بیمارستانی و دانشگاهی شهرستان گلپایگان، جهت راه‌اندازی رشته های پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد با پیگیری و دعوت آقای دکتر حمیدرضا خدایی(دی 95)

 بازدید مدیرکل توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسان وزارت بهداشت از وضعیت زیرساخت های بیمارستانی و دانشگاهی شهرستان گلپایگان، جهت راه‌اندازی رشته های پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد با پیگیری و دعوت آقای دکتر حمیدرضا خدایی(دی 95)

برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی شهرستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)


 
برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی شهرستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)

برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی شهرستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)

مصاحبه آقای دکتر خدایی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان با خبرگزاری ایمنا(آذر 95)
برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی شهرستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 9)


برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی شهرستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)


 
برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی شهرستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)

برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی شهرستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)

بازدید جناب آقای مهندس علی بختیار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)

بازدید جناب آقای مهندس علی بختیار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 95)

بازدید دانش آموزان هنرستانی از مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد(آذر 95)
بازدید دانش آموزان هنرستانی از مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد(آذر 95)

دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان همراه با سایر اقشار مردم شهرستان در مراسم راهپیمایی13آبان شرکت کردند(آبان 95)