گروه آموزشی مکانیک

گروه آموزشی مکانیک

سید یاسر میرباقری
دکتری مکانیک- طراحی کاربردی
از دانشگاه صنعتی اصفهان
 Mirbagheri@giau.ac.ir

 

گروه مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در اسفند ماه سال 1379 تأسيس شد و با پذيرش اولين دانشجويان در رشته کارداني کامپيوتر با جذب 116 دانشجو،  آغاز به كار نمود.رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در مهر ماه سال 1386 فعاليت خود را با پذيرش 144 دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته مکانیک خودرو آغاز کرد.
در حال حاضر اين دانشکده با حدود 63 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسي پيوسته، کارشناسي ناپیوسته و کاردانی پیوسته در حال فعاليت است و نيز داراي سه عضو هيئت علمي مي باشد.
هیات علمی گروه مکانیک