ساعات حضور مدیر گروه
                                                                                                     
هیات علمی گروه مکانیک حامد معصومی      رزومه

یاسر میرباقری      رزومهطرح درسلیست دروس  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-سیالاترشته کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید

 

رشته کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

 
رشته کارشناسی پیوسته مکانیک سیالات


رشته کاردانی پیوسته مکانیک-خودرو


رشته کاردانی پیوسته  مکانیک-ساخت و تولید-ماشین ابزار


رشته کاردانی پیوسته ساخت و تولید-ماشین ابزاررشته کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید


رشته کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو


کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید


کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو
 
رشته کاردانی پیوسته ساخت و تولید-ماشین ابزار
 
رشته کاردانی پیوسته مکانیک خودور


رشته کاردانی پیوسته ساخت و تولید
 
چارت درسی