فارسي | English
جهت ثبت نام و دریافت کتاب به کتابخانه دانشگاه مراجعه نماییددکتر ولایتی: دانشگاه آزاد اسلامی مولود و دستاورد انقلاب بزرگ اسلامی است
قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از آيين نامه تخفيفات شهريه دانشجويي جهت نيمسال تحصيلي اول 97-96(96/07/16)
زمان مراجعه و تحويل درخواست و مدارك مورد نياز به اموردانشجويي از تاريخ سه شنبه 96/7/18لغايت چهارشنبه 03 /96/08مي باشد.( بازه زماني ذكر شده قابل تمديد نبوده و به درخواستهايي كه بعد از اين زمان ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.)
 
🔹 مدارك مورد نياز بر اساس موارد مطرح شده در آيين نامه:
 
🔸 دانشجويان ممتاز علمي در صورتي كه دو نيمسال متوالي گذشته حائز رتبه برتر(اول، دوم و سوم) رشته و مقطع خود باشند : 1- درخواست كتبي 2- تاييديه كتبي اداراه امتحانات با درج معدل و رتبه در دو نيمسال گذشته 3- كپي صفحه اول شناسنامه
🔸 چند دانشجوي(تحصيل همزمان دو يا چند نفر از افراد خانواده در دانشگاه آزاد) 1- درخواست كتبي 2- گواهي اشتغال به تحصيل افراد دانشجو در دانشگاه آزاد 3- كپي صفحات اول شناسنامه افراد دانشجو و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه پدر
🔸 دانشجويان كم درآمد: 1- درخواست كتبي 2- كپي صفحه اول شناسنامه 3-  مدارك مثبته دال بر وضعيت مالي
 
🔹 لازم بذكر است  درخواست دانشجوياني كه شهريه آنها توسط ارگانهاي ديگر پرداخت مي شود و دانشجوياني كه از وام هاي دانشگاه استفاده نموده‌اند قابل بررسي نمي باشد.
🔹در ضمن درخواستها در كميسيون تخفيفات دانشگاه بررسي و براساس اولويت‌هاي آيين نامه و وضعيت مالي دانشجويان تصميم گيري مي‌شود لذا ثبت درخواست براي افراد حقي ايجاد نخواهد كرد.
 
حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه
آدرس : گلپايگان - جاده سعيد آباد - کيلومتر 3 ارگ صندوق پستي : 116-87715
تلفن : 10-57387708 -031    حراست :57387711       ايميل : info@giau.ac.ir فاکس : 57387682 -031
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان مي باشد
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون