اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت اینترنتی(96/11/09)
قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت پرداخت اینترنتی فقط از درگاه سداد استفاده نمایید.