وام وزارت علوم(96/11/18)
قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به شروع ثبت نام جهت اخذ وام وزارت علوم، فقط تا تاريخ 96/11/27 فرصت داريد كه مدارك خود را تكميل و به صندوق رفاه دانشگاه تحويل دهيد. مدارك لازم در سايت دانشگاه قسمت تسهيلات اعتباري دانشجيويي قابل برداشت مي باشد.
برچسب ها : وام وزارت علوم