اطلاعيه زمان آغاز روند اجرايي نقل و انتقالات نيمسال اول 98-97(97/03/12)
قابل توجه دانشجویان گرامی


بازه زماني ثبت درخواست هاي نقل و انتقالات از تاريخ 97/3/20 لغايت 97/4/15 و تنها از طريق سامانه منادا مي باشد.

آدرس سامانه منادا: https://www.monada.iau.ir