اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان(97/03/12)
به استحضار دانشجویان گرامی می رساند کارت ورود به جلسه امتحانات  پایان ترم نیمسال دوم 97-96 پس از تسویه حساب مالی  از روز یکشنبه 13 خرداد ماه از سامانه آموزش  دانشگاه قابل دریافت خواهد بود.لازم است کارت ورود به جلسه امتحانات پس از دریافت از سامانه با مراجعه حضوری  به اداره اموزش ممهور به مهر امتحانات  دانشگاه گردد.

حوزه معاونت آموزشی و اداره امتحانات دانشگاه