برگزاری کارگاه جهت اعضاي محترم هيات علمي ،مدرسان دروس معارف اسلامي و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد(97/03/19)

((قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي ،مدرسان دروس معارف اسلامي و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد))

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان در نظر دارد نسبت به برگزاري كارگاههاي ذيل اقدام نمايد

1-        شيوه علمي مقاله نويسي isi در علوم قرآن و حديث به مدت 32 ساعت

2-      اخلاق حرفه اي پژوهش    به مدت 24 ساعت

3-    روش شناسي تحقيقات كيفي   به مدت 16 ساعت

4-     آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه    به مدت 16 ساعت

در صورت تمايل به شركت در اين دوره ها ، جهت ثبت نام تا تاريخ 97/4/20 به اداره آموزش

( خانم روح الهي ) مراجعه نمايند لازم به ذكر است در صورت به حد نصاب رسيدن ، كارگاههاي مذكور برگزار خواهد شد .

برچسب ها : 97/03/20