اطلاعیه مهم در خصوص دفاع از پایان نامه ها (97/04/25)
تقویم پژوهشی نیمسال دوم (2-97-96)
آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش 7 شهریور ماه
آخرین مهلت دفاع 22 شهریور ماه

دانشجویان متقاضی دفاع موظفند یک نسخه از پایان نامه تایید شده توسط استاد راهنما که مندرجات و محتوای علمی آن کامل و بصورت تایپ شده اما مجلد نباشد ، به همراه فرم اعلام آمادگی دفاع ، فرم شرکت در سه جلسه دفاع ، فرم گزارش سه ماهه و فرم نمره مقاله خود را حداکثر تا تاریخ های فوق   به دفتر امور پژوهشی دانشگاه (خانم میرمحمدی)تحویل نمایند.

شماره تماس با دفتر پژوهش : 09014267270


تذکرت مهم:

(1) امضا استاد راهنما در صفحه اول نسخه پایان نامه به عنوان تاییدی بر محتوای علمی ، تکمیل و انطباق آن با فرمت استاندارد تدوین پایان نامه ها الزامی است.

(2)  محل دریافت برگه آمادگی دفاع ، آموزش دانشگاه است.

(4) زمان های اعلام شده به هیج عنوان قابل تغییر و تمدید نیست.

(5) بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد و زمان های اعلام شده ، مسئولیت کار متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب ، عدم آگاهی مدیر گروه یا استاد راهنما ، ندانستن تاریخ های یاد شده و ... پذیرفته نیست.