اطلاعیه جهت دانشجویان جدید الورود رشته پرستاری(97/06/21)
شهریه دانشجویان رشته پرستاری (ورودی 97) به شرح زیر می باشد:

44،000،000 رشته پرستاری(عادی)
75،000،000 رشته پرستاری(خودگردان)
5،000،000 خوابگاه

نکته: برای ثبت نام ضروری است مبالغ فوق به حساب دانشگاه واریز گردد.

 ليست مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدید ( کارشناسی)     

  1- مدرک تحصیلی به اضافه کپی (برای دارندگان مدرک پایه کاردانی 2سری کپی)-(دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم 4 سری کپی)
2-اصل شناسنامه به اضافه 2 سری کپی از تمام صفحات 
3-اصل کارت ملی به اضافه 1 سری کپی
4- مدرک نظام وظیفه (کارت پایان خدمت یا معافیت)
5-عکس 6قطعه رنگی 3*4 (مشمولان 4 قطعه سیاه وسفید اضافه می شود)
6- شهریه 
7-مبلغ 1 میلیون تومان چک یا سفته برای کسانی که اصل مدرک خود را در موقع ثبت نام همراه خود ندارند.