گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 97/08/14
كد :120329

کلاس جبرانی آقای منیری

قابل توجه دانشجویان گرامی

كلاسهاي استاد منيري روز سه شنبه مورخ 97/8/15 برگزار نمي گردد جبراني آن چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه در همان ساعت مقرر كلاسي تشكيل خواهد شد .