گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 97/08/14
كد :120330

کلاسهای جبرانی آقای جابری

قابل توجه دانشجويان گرامي

كلاسهاي صبح روز دوشنبه مورخ 21 آبان ماه  استاد جابري برگزار نمي گردد

جبراني آن يكشنبه 20 آبان ماه بشرح ذيل تشكيل خواهد شد :

پل سازي : ساعت 8    صبح
تكنولوژي بتن : ساعت  9:30 صبح
روشهاي اجرايي : ساعت 11   صبح