گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 98/03/22
كد :120381

اخذ واحد درسی در ترم تابستان

قابل توجه دانشجويان محترم

دانشجوياني كه متقاضي اخذ واحد درسي در ترم تابستان مي باشند مي بايست،  دروس پيشنهادي خود را (تا سقف 8 واحد ) حداكثرتا تاريخ 98/4/01  به اداره آموزش  تحويل نمايند. لازم به ذكر است تشكيل كلاس منوط به حد نصاب رسيدن تعداد دانشجويان خواهد بود