معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

 دکتر سید یاسر میرباقری
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
از دانشگاه صنعتی اصفهان 
mirbagheri@giau.ac.ir


   مشاهده عنوان مقالات چاپ شده

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی واحد مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه را بر عهده دارد.

مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه آموزش: 

•    ساماندهی بخش‌های مختلف آموزش
•    ایجاد بستر لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی واحد
•    بهبود کیفیت آموزشی در واحد
•    پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و مدیران گروه‌های آموزشی
•    ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌های دانشجویان
•    توسعه کمی و کیفی رشته‌های واحد و جذب اعضای هیات علمی جدید

مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه پژوهش :

•    نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی
•    مدیریت و ساماندهی فرایند اجرای طرح‌های پژوهشی
•    به‌روز نمودن امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی واحد
•    ایجاد بستر لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی واحد
•    اطلاع‌رسانی توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه در سطح شهرستان، استان و کشور
•    برگزاری سمینارها و همایش های علمی
•    مدیریت و ساماندهی پروسه‌های مرتبط با پایان‌نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی
•    توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی