معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

 دکتر سید یاسر میرباقری
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
از دانشگاه صنعتی اصفهان 
mirbagheri@giau.ac.irمعرفی کارکنان حوزه اداری و مالی

حوزه معاونت مالی و اداری واحد، مسئولیت اداره کلیه امور مالی و اداری دانشگاه را بر عهده دارد.

مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه مالی: 

•    ثبت نام و دریافت شهریه در هر نیمسال تحصیلی طبق بخشنامه های سازمان مرکزی از کلیه دانشجویان واحد
•    بررسی پرونده مالی دانشجویان و صدور تسویه حساب، صدور چک و رسیدگی به اسناد و ثبت عملیات حسابداری بابت امور هزینه های جاری و سرمایه ای
•    تأمین اعتبار برای تجهیز فضای آموزشی 
•    پرداخت وام های خرید مسکن، رهن مسکن، خرید خودرو، اجاره مسکن، صندوق پس انداز و ضروری به اعضای هیأت علمی وکارکنان در ارتقای کمی و کیفی این واحد دانشگاهی 
•    اعمال تخفیفات در شهریه طبق بخشنامه از قبیل دو دانشجویی، علمی، آزمون سراسری، ورزشی
•    پرداخت حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی و کارکنان
•    ستاد شاهد و سایر ادارات و ارگانها در رابطه با شهریه وپیگیری وصول

مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه اداری: 

•    برنامه ریزی منابع انسانی 
•    ارتقاء بهره وری و کیفیت زندگی کاری 
•    برنامه ریزی برای آموزش نیروهای انسانی 
•    برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان و اعضای هیات علمی
•    تعدیل نیروهای اضافی و ادغام شرح وظایف کارکنان و اجرای دبیرخانه بدون کاغذ (اتوماسیون اداری)