معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 احمد سروی
فوق لیسانس حسابداری
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ahmad_sarvi@giau.ac.ir
 


معرفی کارکنان حوزه دانشجویی فرهنگی


   

             

                          
معرفی
 
                 
       
نشریات دانشجویی
آیین نامه های  دانشجویی -آیین نامه های فرهنگی
آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه
 دانشجویان گرامی ضمن مطالعه کامل آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه، توجه نمایید زمان تکمیل فرمهای درخواست و تحویل آنها به همراه مدارک و مستندات از ابتدای مهرماه هر سال تحصیلی تا 15 آبان ماه همان سال می باشد و این بازه زمانی قابل تمدید نخواهد بود.
آلبوم تصاویر