معرفی
 
                 
       
نشریات دانشجویی
آیین نامه های  دانشجویی -آیین نامه های فرهنگی
آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه
 دانشجویان گرامی ضمن مطالعه کامل آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه، توجه نمایید زمان تکمیل فرمهای درخواست و تحویل آنها به همراه مدارک و مستندات از ابتدای مهرماه هر سال تحصیلی تا 15 آبان ماه همان سال می باشد و این بازه زمانی قابل تمدید نخواهد بود.
آلبوم تصاویر