معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

 دکتر سید یاسر میرباقری
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
از دانشگاه صنعتی اصفهان 
mirbagheri@giau.ac.ir

 


معرفی کارکنان حوزه دانشجویی فرهنگی

حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی واحد، مسئولیت اداره کلیه امورفرهنگی و دانشجویی دانشگاه را بر عهده دارد.

مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه فرهنگی:

 
• پرورش انسانهای متخصص، متدین، اخلاق مدار وخلاق   
• افزایش مشارکت و تعامل دانشجویان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی  
• تلاش در افزایش کمیت و کیفیت آموزشهای قرآنی
• ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مبتنی بر راهکارهای علمی و پژوهشی
• توسعه فعالیتهای کانونهای قرآن و عترت
• ترویج و ارج نهادن به راستگویی و امانت داری در بین دانشگاهیان در کلیه سطوح
• ترویج سعه صدر و آستانه تحمل دانشجویان
• آموزش و ارائه سبک زندگی اسلامی ایرانی
• توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه فرهنگی واجتماعی
• پیاده سازی طرحهای ماندگار فرهنگی
• استفاده از اوقات فراغت دانشجویان در جذب فرهنگی
• افزایش مهارتهای فرهنگی در مبارزه با تهاجم فرهنگی
• تحرک و نشاط آفرینی در بین دانشگاهیان

مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه دانشجویی : 

•  رشد علمی و تقویت خلاقیت دانشجویان
• ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشجویان   
•  افزایش كیفیت و كمیت خدمات به دانشجویان
•  اقتصادی نمودن خدمات حوزه معاونت دانشجوئی