ریاست واحد

دکتر حامد معصومی

متولد 1363
 
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک-ساخت و تولید


رزومه
 
 
سرپرست حوزه معاونت واحد

دکتر سید یاسر میرباقری

 متولد 1363

 آخرین مدرک تحصیلی:دکتری مکانیک-طراحی کاربردی رزومه
 
برچسب ها : معاونت‌ها