معاونت مالی و اداری
سینا شهیدی

 متولد 1357

 آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حسابداری

دریافت رزومه


معرفی حوزه معاونت اداری و مالی(معرفی - اهداف و برنامه ها)

 


اهداف و برنامه ها:

1- برنامه ریزی منابع انسانی:

 برنامه ریزی منابع انسانی می تواند به کاهش هزینه هایی بپردازد که از راه غیبت، ترک خدمت بی اندازه کارکنان، پایین بودن بهره وری، و یک برنامه آموزشی بی ثمر پدید می آیند. به عبارت دقیق تر، مقصودهای برنامه ریزی منابع انسانی بدین شرح است:

-کاهش هزینه های منابع انسانی از راه یاری دادن به مدیریت برای پیش بینی کمبودها یا پیش بردهای منابع انسانی، و گام برداشتن در راه اصلاح این تفاوتها پیش از آنکه به صورتی مهار نشدنی و پرهزینه درآیند.

- فراهم آوردن مبنای بهتری برای برنامه ریزی و پرورش کارکنان به منظور بهترین بهره گیری ازنگرش های کارکنان

- بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی در کل سازمان

- فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای زنان و اقلیت ها در برنامه های توسعه آینده، و کوشش در پی بردن به مهارتهای خاص کارکنان موجود

- برانگیختن افراد به کسب آگاهی بیشتر در مورد اهمیت مدیریت درست منابع انسانی در سراسر رده های سازمانی

- فراهم آوردن ابزاری برای ارزیابی اثر اقدامات و سیاست های کلی برنامه ریزی  منابع انسانی جانشین

2- ارتقاء بهره وری و کیفیت زندگی کاری:

افزایش بهره وری هدفی عمده در بسیاری از سازمان ها ست. به طور کلی، بهره وری را برونداد فرد، گروه، یا سازمان بخش بر دروندادی که فرد، گروه، یا سازمان برای پدید آوردن آن برونداد نیاز دارد تعریف می کنند. بنابراین افزایش عملکرد کارکنان و کاهش غیبت و ترک خدمت آنان به افزایش بهره وری سازمان می انجامد.

3- ارزشیابی عملکرد

4- برنامه ریزی برای آموزش نیروهای انسانی:

هر سازمانی به افراد آموزش دیده و باتجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. اگر توانائیهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد، آموزش ضرورت چندانی ندارد.

5- سایر اقدامات حوزه:

تکریم ارباب رجوع، نظارت بر حسن انجام کارها، تهیه منشور صرفه جویی واحد و کنترل دقیق هزینه ها به منظور الگوی مصرف، و پشتیبانی مطلوب وقانونمند این حوزه از سایر حوزه های دانشگاه برنامه ریزی شده است، که ایجاد بستر مناسب برای پیشبرد امور آموزشی، رفاهی و فرهنگی را فراهم می کند. تأمین اعتبار برای تجهیز فضای آموزشی، سرویس دهی مناسب، و تدارک امکانات لازم، پرداخت وام های خرید مسکن، رهن مسکن، خرید خودرو، اجاره مسکن، صندوق پس انداز و ضروری به اعضای هیأت علمی وکارکنان در ارتقای کمی و کیفی این واحد دانشگاهی سهم انکار ناپذیر دارد.

 برگزاری بیش از 40 کارگاه آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان و اعضای هیات علمی، ، ثبت نام و دریافت شهریه در هر نیمسال تحصیلی طبق بخشنامه های سازمان مرکزی از کلیه دانشجویان واحد ، ستاد شاهد و سایر ادارات و ارگانها در رابطه با شهریه وپیگیری وصول، اعمال تخفیفات در شهریه طبق بخشنامه از قبیل دو دانشجویی، علمی، آزمون سراسری، ورزشی، کارکنان و... بررسی پرونده مالی دانشجویان و صدور تسویه حساب ، صدور چک و رسیدگی به اسناد و ثبت عملیات حسابداری بابت امور هزینه های جاری و سرمایه ای، ساختمانی، خدماتی، پرسنلی، تدارکاتی، رفاهی، ترابری و پیمانکاری، رسیدگی به حسابهای اموال و انبار ، پرداخت حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی و کارکنان، ودر بخش اداری تعدیل نیروهای اضافی و ادغام شرح وظایف کارکنان و اجرای دبیرخانه بدون کاغذ (اتوماسیون اداری) می توان اشاره کرد.