گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 98/04/24 - 12:39
كد :70678

پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

قابل توجه دانشجويان متقاضي ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان

 با توجه به فعال شدن سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي جهت پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي، متقاضيان مي توانند به سايت مذكور مراجعه و پس از مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام در مقاطع كارداني (پيوسته و ناپيوسته)و كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) رشته هاي مورد نظر خود را در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان ثبت نام نمايند.