گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 98/08/01 - 10:30
كد :70697

بهره‌مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان

بهره‌مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان

بهره‌مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت"ثبت نام و ارائه درخواست برای بهره‌مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان "به سایت www.tehran.bmn.ir مراجعه نمایید.