گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 99/06/05 - 11:37
كد :70736

برگزاری رزمایش کمک‌های همدلانه در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

برگزاری رزمایش کمک‌های همدلانه در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

برگزاری رزمایش کمک‌های همدلانه در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

نخستین مرحله از کمک‌های کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در رزمایش کمک‌های همدلانه توزیع شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از گلپایگان، نخستین مرحله از کمک‌های کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در رزمایش مواسات و همدلی مقارن با روز کارمند و پیش از تاسوعا و عاشورای حسینی میان مردم دو روستای اطراف دانشگاه توزیع شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان با اشاره به تقارن این کمک رزمایش همدلانه با روز کارمند گفت: با وجود مشکلات اقتصادی موجود کارمندان نمونه دانشگاه با درک شرایط موجود، همدلی و نیکوکاری خود را به صورت آذوقه و مایحتاج ضروری ۱۰ خانوار از روستاهای ملازجان و مزرعه نشان دادند.

حمیدرضا خدایی اضافه کرد: حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان تقاضا و تبلیغ انجام فعالیت خیرخواهانه را از چندی پیش آغاز کرده بود و اکنون نخستین مرحله آن در دهه اول محرم عملیاتی و بین نیازمندان واقعی توزیع شد.