گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 99/07/10 - 12:28
كد :70738

سخنرانی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مهمان ویژه در انجمن کتابخوانی شهرستان گلپایگان

سخنرانی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مهمان ویژه در انجمن کتابخوانی شهرستان گلپایگان

سخنرانی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مهمان ویژه در انجمن کتابخوانی شهرستان گلپایگان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مهمان ویژه در انجمن کتابخوانی شهرستان گلپایگان سخنرانی کرد.دکتر حمید رضا خدایی با تشریح این نکته که سرانه مطالعه زمانی افزایش پیدا می کند که کتاب به عنوان یک نیاز برای فرد تلقی شود،افزود    نقطه ی آرمانی این هدف زمانی است که فرد بواسطه ی مطالعه از مطلب خواندنی لذت ببرد.این مرحله قطعاً توام با افزایش عزت نفس در فرد است و لذت دانستن و هنر سخنوری در فرد متبلور می شود.دکتر حمید رضا خدایی در این جلسه گفت : مدارس و دانشگاهها در ارتقای سرانه مطاله نقش دارند،اما آشنایی با قصه و قصه گویی توسط والدین به فرزند و ایجاد نیاز به دانستن در فرزند در افزایش سرانه ی مطالعه  کشور نقش بی بدیل دارد.

در این جلسه که به همت انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گلپایگان در محل سالن فرمانداری تشکیل شده بود. رئیس آموزش و پرورش ، فعالان حوزه ی کتاب و کتابخوانی، رئیس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی و رئیس کتابخانه شهرستان گلپایگان و معاون فرماندار حضور داشتند.