گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 99/07/15 - 11:06
كد :70739

برگزاري جلسه ي " روزهاي باز" براي شهروندان گلپايگاني

برگزاري جلسه ي " روزهاي باز" براي شهروندان گلپايگاني

برگزاري جلسه ي " روزهاي باز" براي شهروندان گلپايگاني


به گزارش خبرنگار آنا دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان با ارسال بيش از  هزار پيامك انبوهِ هدفمند از متقاضيان ادامه ي تحصيل و خانواده هاي آنان دعوت نمود كه از يك مركز توليد علم از نزديك ديدن كنند.
دكتر حميد رضا خدايي سرپرست واحد گلپايگان گفت: در راستاي اجراي بخشنامه ي هدايت و راهنمايي تحصيلي ، امروز پنجشنبه ده مهر ماه نخستين مرحله ي بازديد از دانشگاه گلپايگان انجام شد.
متقاضيان ضمن بازديد از امكانات رشته هاي علوم كشاورزي و صنايع غذايي ؛ كارگاه هاي مجهز علوم فني و مهندسي و همچنين سالن مهارتهاي باليني دانشگاه بازديد كردند و در انتها با نشستن بر صندلي هاي كلاس هاي دانشگاه ؛ مديران  گروه هاي آموزشي مكانيك و حسابداري در خصوص توانمنديها و آينده ي شغلي رشته هاي دانشگاهي توضيحاتي را برايشان ارائه كردند.
دكتر حامد معصومي معاون دانشگاه با تاكيد بر اينكه ديدار چهره به چهره تاثير گذار ترين اقدام جهت آشنايي متقاضيان تحصيلات عاليه است ؛ گفت: روزهاي درهاي باز اولين بار است كه با اين مقياس در گلپايگان انجام مي شود و اميدواريم با اين اقدام گامي با ارزش در انتخاب رشته ي متقاضيان بومي ادامه تحصيل در  شرايط كرونايي برداشته باشيم. وي در خاتمه گفت: انشالله يكشنبه ي آينده مرحله ي دوم اين طرح انجام مي شود.

استقبال دانش آموزان پیش دانشگاهی از دومین مرحله برگزاری روزهای باز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان


دکتر حمید رضا خدایی سرپرست واحد گلپایگان گفت: با توجه به برگزاری شایسته اولین مرحله بازدید دانش آموزان از محیط دانشگاه ، دومین مرحله ی آن نیز بخوبی و استقبال مناسب برگزار شود.
 وی در ادامه  گفت : اعتقاد دارم با اجرای این طرح دانش آموزان بومی ،متوجه سطح بالای امکانات در شهر خودشان می شوند و از آنجائیکه والدین آنها نیز دانش آموزان را در این بازدید علمی،همراهی می کنند، نوعی تحکیم پیوند دانشگاه و آحاد  جامعه انجام می شود.
ضمن اینکه دانش آموز با قرارگیری در محیط  دانشگاه ، آینده ی خود را با دقت ترسیم کرده و تصمیم گیری می کنند. 
دکتر حمید رضا خدایی یادآوری این نکته مهم که آشنا نمودن دانش آموزان از مصوبات شورای استان و تاکید رئیس محترم استان اصفهان نیز بوده است ،معرفی حوزه های پیشرو در علم و فناوری و ایجاد زمینه های مناسب برای آشنایی دانش آموزان بومی با مهارتها و مشاغل علمی و همچنین گفتگوی چهره به چهره با اساتید دانشگاهی را از دیگر اهداف برگزاری روزهای باز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان بر شمرد.
شایان گفتن است دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در حوزه های علوم فنی و مهندسی، عمران ، مکانیک ،کامپیوتر و          برق ؛علوم کشاورزی (دامپروری) و صنایع غذایی ، حسابداری و همچنین علوم پزشکی (پرستاری) در شمال غرب استان اصفهان به تربییت علمی دانشجو پرداخته است .