گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 99/12/24 - 12:06
كد :70752

غرس ۲ اصله بید سرخ توسط مادر شهید قیومی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

غرس ۲ اصله بید سرخ توسط مادر شهید قیومی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

غرس ۲ اصله بید سرخ توسط مادر شهید قیومی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان

مادر شهید قیومی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان دو اصله بید سرخ غرس کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از گلپایگان، در آستانه ۲۲ اسفند (روز بزرگداشت شهدا) مراسم درختکاری با حضور مادر شهید قیومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در این مراسم گفت: یکی از اهداف ما توسعه فضای سبز و کاشت درختان مثمر و غیرمثمر بوده و در این راستا باغ بادام واحد این دانشگاه اکنون  سه ساله شده است.

حمیدرضا خدایی عنوان کرد: امسال به پیشنهاد یکی از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان مقرر شد با توجه به نزدیکی ۲۲ اسفند (روز بزرگداشت شهدا) با دعوت از مادر شهید قیومی نهالی در این دانشگاه غرس شود.

به گزارش آنا، مادر شهید قیومی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان دو اصله بید سرخ در دو محل جانمایی شده کاشت.

 در پایان این مراسم با اهدای یک جلد کلام‌الله مجید و چادر نماز از مادر شهید قیومی تجلیل شد.