دانشجويان ترم آخر لازم است در روزهاي آتي و قبل از اتمام ترم جهت بررسي نواقص پرونده خود به بايگاني آموزش مراجعه نمايند. بديهي مسئوليت عدم مراجعه ، وجود نقص در پرونده و طولاني شدن مراحل فارغ التحصيلي مستقيما متوجه دانشجو مي باشد . تاريخ خبر 13/02/91 

اعزام دانشجويان منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان به مشهد مقدس . تاريخ خبر 09/02/91

برگزاري دومين دوره جشنواره نغمه هاي آسماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان . تاريخ خبر 09/02/91

مقاله آقاي دکتر حميدرضا خدايي معاون آموزشي و دانشجويي واحد در اولين شماره سال 2012 Journal of applied animal resaerch به عنوان همکار به چاپ رسيد. اين مقاله به بررسي اثرات فيزيولوژيک و فارماکولوژيک داروي جديدي مربوط به ديابت نوع دو مي پردازد. شايان ذکر است مجله داراي رتبه ISI با 3/0 = IF مي باشد . تاريخ خبر 09/02/91

امتحانهاي دروس عملي و روخواني قرآن ارائه شده در نيمسال دوم 91-90 از تاريخ 8 خرداد لغايت 18 خردادماه با هماهنگي با استاد مربوطه برگزار مي شود . تاريخ خبر 09/02/91