مدیر گروه پرستاری

مدیر گروه پرستاری

هنگامه پژوه نیا
 کارشناسی ارشد پرستاری
از دانشگاه علوم پزشکی همدان
 pajoohnia@giau.ac.ir

 

گروه پرستاری
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در اسفند ماه سال 1379 تأسيس شد و با پذيرش اولين دانشجويان در رشته کاردانی کامپیوتر با جذب 116 دانشجو،  آغاز به كار نمود.دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در بهمن ماه سال 1396 فعالیت خود را با پذیرش 30 دانشجو در رشته پرستاری آغاز کرد.
در حال حاضر این دانشکده با حدود 90 دانشجو در مقطع کارشناسی در حال فعاليت است و نیز دارای سه عضو هیئت علمی می باشد.

                 
هیات علمی گروه پرستاری