رزومه اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی مرتبه فایل رزومه
حمیدرضا خدایی تمام وقت مهندسی کشاورزی-تغذیه دام استادیار
علیرضا بنی طبا تمام وقت مهندسی کشاورزی-زراعت مربی پایه 11
مهران جمشیدی تمام وقت مهندسی معماری مربی
مجتبی صفایی تمام وقت عمران-سازه های هیدرولیکی مربی
سهیل میرحبیبی تمام وقت مهندسی کشاورزی-علوم دامی مربی
محمد رضا استادرحیمی تمام وقت ریاضی کاربردی مربی
حامد معصومی تمام وقت مهندسی مکانیک-ساخت و تولید استادیار
یاسر میرباقری تمام وقت مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی مربی
سید مهدی مقدسی تمام وقت سازه و زلزله مربی
اسماعیل جمالی تمام وقت حسابداری مربی
احمد سروی تمام وقت حسابداری مربی
اعظم سروی تمام وقت حسابداری مربی
اسماعیل جوادی خلف تمام وقت برق و قدرت مربی
محسن زینلی تمام وقت مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی مربی