تجهیزات و امکانات کارگاه ریخته گری
 
دستگاه خراطی
قالب های ریخته گری