قابل توجه دانشجویان گرامی

 امتحان تربيت بدني در روزهاي شنبه 92/6/23 و 92/6/30 ساعت 8 تا 10/30  برگزار میگردد.تاریخ خبر 92/6/04

 قابل توجه دانشجويان
دانشجويان جهت اخذ فرم وام شهريه نيمسال مهر 93-92 به صندوق رفاه دانشجوئي ( آقاي خاموشي ) مراجعه نمايند. تاریخ خبر92/06/12

 

 

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 92-93

رشته تاریخ و ساعت
تمامی رشته ها 92/06/30لغایت   92/07/04از ساعت 9 تا 15.30

 

زمانبندی تمدید ثبت نام نیمسال اول 92-93

رشته تاریخ و ساعت
تمامی رشته ها 92/06/23 لغایت   92/06/25 از ساعت 9 تا 15.30

 

زمانبندی ثبت نام با تاخیر (اخذ فقط 14 واحد) نیمسال اول 92-93

رشته تاریخ و ساعت
تمامی رشته ها 92/06/27 لغایت   92/06/28 از ساعت 9 تا 15.30

زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 92-93

رشته تاریخ و ساعت
حسابداري - کامپيوتر و کشاورزي 92/06/16 لغایت   92/06/17 از ساعت 9 تا 15.30
عمران 92/06/18 لغایت 92/06/19از ساعت 9 تا 15.30
مکانيک و برق 92/06/20 لغایت  92/06/21از ساعت 9 تا 15.30

لازم به توضیح است : دانشجویان علاوه بر پرداخت بدهی های قبلی ملزم به مبالغ زیر نیز میباشند و ثبت نام فقط به صورت الکترونیکی انجام میگیرد :

1-دانشجویان مقطع کاردانی :  4000000 ريال
2- دانشجویان مقطع کارشناسي 6000000 ريال 
تاریخ خبر 92/06/12