آموزش مجازی
آموزش مجازی      اطلاعیه مهم در خصوص شروع آموزش مجازی       آموزش مجازی ویژه دروس معارف       آموزش مجازی دروس تخصصی   ...
آموزش مجازی معارف
مقدمه دانشجوی عزیز : با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب ماندگی تحصیلی در این ایام، می بایست از تاریخ 11 اسفندماه لغایت 15 فروردین ماه 99 با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان "دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس مجازی را بگذرانید. راهنمای آموز ...