آموزش مجازی
آموزش مجازی       اطلاعیه های امتحانات مجازی       سامانه آموزش مجازي سراي نوآوري فناوري اطلاعات و ارتباطات      اطلاعیه مهم در خصوص شروع آموزش مجازی       آموزش مجازی ویژه ...
آموزش مجازی معارف
مقدمه دانشجوی عزیز : با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب ماندگی تحصیلی در این ایام، می بایست از تاریخ 11 اسفندماه لغایت 15 فروردین ماه 99 با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان "دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس مجازی را بگذرانید. راهنمای آموز ...