اشتغال ۲۲ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان در قالب طرح پویش و بورسیه تحصیلی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان گفت: ۲۲ دانشجوی گلپایگانی در رشته‌های مختلف تحصیلی توسط کارفرمایان انتخاب و در قالب طرح پویش و بورسیه تحصیلی مشغول به کار شدند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از گلپایگان، حمیدرضا خدایی در جلسه دبیرخانه طرح پویش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان اظ ...