ثبت نام در سامانه پژوهشیار
قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی با توجه به راه اندازی سامانه پژوهشیار، لازم است کلیه اساتید عضو هیات علمی و دانشجویان (مقطع ارشد)، در سامانه فوق به آدرس www.ris.iau.ac.ir ثبت نام نمایند ...