دریافت کارت دانشجویی
قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجويان ورودي بهمن سال97 و مهر سال98 مي توانند جهت دريافت كارت دانشجويي خود در روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الي 12 به كتابخانه پرستاري مراجعه نمايند. ...