شروع پذيرش سامانه ملي كارآموزي
قابل توجه دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند سامانه ملی کارآموزی جهت خدمت رسانی به دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی  متقاضی دوره کارآموزی در واحدهای صنعتی به نشانی http://karamouz.irost.ir آماده ارائه خدمات جایابی به دانشجویان متقاضی از کلیه دانشجویان کشور می باشد. همچنین سامانه ملی کارآ ...