معاونت‌ها
   ریاست واحد دکتر حمید رضا خدایی  متولد 1353  آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه دام از دانشگاه علوم تحقیقات تهران رزومه   معاون آموزشی و پژوهشی دکتر حامد معصومی متولد 13 ...