نقش استادان و معلمان در جلوگیری از اوج‌گیری شیوع کرونا چیست
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان گفت: «معلمان و استادان می‌توانند در ارتباط با حدود ۲۰ میلیون دانش‌آموز و دانشجو در فضای مجازی تأثیر مضاعفی بر آنان در جلوگیری از موج دوم کرونا داشته باشند.» حمیدرضا خدایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در گلپایگان درباره نقش ا ...