هیات رئیسه | دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان
ریاست واحد دکتر حامد معصومی متولد 1363   آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک-ساخت و تولید رزومه   سرپرست حوزه معاونت واحد دکتر سید یاسر میرباقری  متولد 1363  آخرین مدرک تحص ...