هیات رئیسه | دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان
   ریاست واحد دکتر حمید رضا خدایی  متولد 1353  آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه دام از دانشگاه علوم تحقیقات تهران رزومه   معاونت مالی و اداری سینا شهیدی  متولد ...