برگزاری همایش علمی آشنایی با بیماری ایدز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر97)

برگزاری مراسم هفته پژوهش با محوریت «مرکز رشد، کارآفرینی و خلق ثروت»(آذر 97)

برگزاری مراسم هفته پژوهش با محوریت «مرکز رشد، کارآفرینی و خلق ثروت»(آذر 97)

برگزاری مراسم هفته پژوهش با محوریت «مرکز رشد، کارآفرینی و خلق ثروت»(آذر 97)

آموزش ایمنی و اطفای حریق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آبان 96)

آموزش ایمنی و اطفای حریق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آبان 96)

انتشار مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در مجله‌ی پژوهش و سازندگی(اردیبهشت 96) 
برگزاری همایش علمی آشنایی با بیماری ایدز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(آذر 97)

 
برگزاری کارگاه آموزشی تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی(دی 94)

جلسه دفاع سومین دانشجوی ارشد (دی 94)


 
چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در مجله biochemical and ciophisycal research communication با رتبه ISI WOS(بهمن 95) 
چاپ دو مقاله مستخرج از پایان نامه و طرح پژوهشی توسط عضو هیات علمی واحد گلپایگان با نمایه اسکوپوس(مرداد95)

برپایی نمایشگاه تخصصی بتن توسط انجمن علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان (شهریور 94)

کسب مقام اول توسط تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در مسابقات ملی بتن ، در بخش بتن سبک پرمقاومت (مکعب بتنی)(آبان 94)

کارگاه پروپوزال نویسی (آذر 94)

کارگاه پروپوزال نویسی (آذر 94)

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی کاربردی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(شهریور 94)

برپایی نمایشگاه تخصصی بتن توسط انجمن علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان (شهریور 94)


 
 
برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان و دیدار از قسمت های مختلف مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی(دی 93)

برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان و دیدار از قسمت های مختلف مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی(دی 93)

کسب مقام دوم تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در هشتمین دوره مسابقات ملی بتنncc (اردیبهشت 94)

کسب مقام دوم تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در هشتمین دوره مسابقات ملی بتنncc (اردیبهشت 94)

برگزاری مراسم هفته پژوهش(آذر 93)

کسب مقام دوم تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در هفدهین دوره مسابقات ملی موسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)-شاخه ایران گرایش توپ بولینگ بتنی(دی 93)

کسب مقام دوم تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در هفدهین دوره مسابقات ملی موسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)-شاخه ایران گرایش توپ بولینگ بتنی(دی 93) 
برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(دی 93)