پيرو مصوبه شوراي آموزشي مورخ 25/04/91 دروس زير به علت به حد نصاب نرسيدن حذف شده است:پايگاه داده ( مشخصه هاي 32 و 33) (استاد خسروي)زبان ماشين( مشخصه هاي 30 و 31) (استاد خسروي)فلسفه اخلاق ( مشخصه 13) (استاد تاجداري)روخواني قرآن ( مشخصه 22) (استاد غياثي)تفسير موضوعي نهج البلاغه ( مشخصه 12)(استاد غياثي) . تاريخ خبر 25/04/91

ثبت نام ترم تابستان براي تمامي گروهها از تاريخ 19/04/91 (دوشنبه) تا تاريخ 21/04/91 (چهارشنبه)از ساعت 8:30 لغايت 16 تمديد شد . تاريخ خبر 18/04/91

برگزاری ويژه برنامه هاي فرهنگي شامل قرائت و تفسير قرآن کريم و بيان احکام به مناسبت ماه مبارک رمضان . تاریخ خبر 31/04/91

برگزاری مراسم غبارروبي نمازخانه با حضور کارکنان دانشگاه . تاریخ خبر 31/04/91


دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني واحد گلپايگان يک دوره آموزش با عنوان در آمدي بر امر به معروف و نهي از منکر ويژه کارکنان دانشگاه به مدت 12 ساعت با حضور حجت الاسلام عارف نيا برگزار کرد . تاریخ خبر 31/04/91